Lubelskie Spotkania Młodych Prawników

Lubelskie Spotkania Młodych Prawników
Lubelskie Spotkania Młodych Prawników

Opis

Lubelskie Spotkania Młodych Prawników to cykliczne wydarzenie w formie konferencji naukowej, w trakcie której przedstawiane są wybrane tematycznie zagadnienia z zakresu prawa przez magistrów prawa, studentów ostatnich lat studiów prawniczych oraz praktyków.

Do zadania Media Machine należałoby przygotowanie logotypu. Postanowiliśmy w sposób dość bezpośredni nawiązać do kilku aspektów spotkań, tak by w logo znalazło się odniesienie do prawa, młodych prawników oraz faktu, iż większość z nich jest doktorantami. Z tego też powodu doszło do połączenia wag symbolizujących sprawiedliwość, stylówki pióra oraz w szerszej perspektywie całość składa się na osobę, która trzyma szale wagi, a jej centrum jest wspomniana stylówka.

Klient

Lubelskie Spotkania Młodych Prawników

Data

20 luty 2016

Co zrobiliśmy

Logotyp, plakat

Tagi

logotyp, plakat, grafika

Osoby odpowiedzialne

Cezary Zapała